Click to order
Ми використовуємо файли cookies для кращої роботи сайту

Перелік необхідних аналізів для жінок

4. Залізо, Фолієва кислота, Вітамін В12, Вітамін D, Феритин
5. Кортизол
6. Глюкоза, Інсулін, Індекс НОМА, гомоцистиїн
На 21-24 день менструального циклу: Прогестерон, ГСПГ
АЛТ
АСТ
Загальний білок
Білірубін(загальний, прямий, непрямий)
Холестерин
ЛПВЩ
ЛПНЩ
ЛПДНЩ
Тригліцериди
Індекс атерогенності
ЛФ
ох-LDL(окислений ліпопротеїн низбкої щільності)
Креатинін
3. Біохімічний аналіз крові-
Розгорнутий
С-РБ
Фібриноген
Глікований гемоглобін
2. Загальний аналіз крові-
- ЛГ
ФСГ
Тестостерон загальний та вільний
17-ОН-прогестерон
Естрадіол
Дигідротестостерон
ДГЕА-сульфат
Андростендіон
пролактин
Лептин
ГСПГ
- ТТГ
Т3-вільний
Т4-вільний
Антитіла до ТПО
Антитіла до ТГ
Тиреоглобулін
1. Гормональна панель:

Перелік необхідних аналізів для чоловіків

4. С-РБ, Гомоцистеїн, Фолієва кислота, Вітамін В12, Вітамін D, Феритин, Гемоглобін
5. Кортизол
6. Глюкоза, Інсулін, Індекс НОМА
7. PSA-загальний та вільний
АЛТ
АСТ
Загальний білок
Білірубін(загальний, прямий, непрямий)
Холестерин
ЛПВЩ
ЛПНЩ
ЛПДНЩ
Тригліцериди
Індекс атерогенності
ЛФ
ох-LDL(окислений ліпопротеїн низбкої щільності)
Креатинін
- ЛГ
ФСГ
Тестостерон загальний та вільний
Прогестерон
Естрадіол
Дигідротестостерон
ДГЕА-сульфат
- ТТГ
Т3-вільний
Т4-вільний
Антитіла до ТПО
Антитіла до ТГ
Антитіла до рецепторів ТТГ
Тиреоглобулін
1. Гормональна панель:

Оксидативний стрес

- Супероксиддисмутаза
- Перикисне окислення ліпідів (ПОЛ)
- Глктатіон-перокисидаза (ГТП)
- Малоновий діальдегід
- 8-OH-дезокси-гуанозин
- Коензим Q10 (CoQ10)
- Вітамін Е, вітамін А, загальний антиоксидантний статус